บริการของเรา
-  บริการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง บริการซ่อมบำรุง   เครนทุกชนิด เช่น เครนโรงงาน , เครนซ่อมบำรุง, เครน ,เครนเหนือศีรษะ ,เครนคานเดี่ยว ,เครนคานคู่ ,เครนเคลื่อนที่ ,เครนสนาม, เครนยกแผ่นพื้น, เครนยกของทุกชนิด, ลิฟท์ยกของ
 220131111 151634 220131121 113416 
 220140821 151242  220141003 130219
-  จำหน่าย รอกโช่, รอกสลิงไฟฟ้า, เครนไฟฟ้า ,อุปกรณ์ ,อะไหล่เครน ทุกชนิด
 2012-09-08 17.42.41 Air-Cylinder-crane 
รับปรึกษา และ ออกแบบ เครนไฟฟ้าอุตสาหกรรม ,โดยวิศวกร รับประกอบ ผลิต และติดตั้ง รอก, เครน, ลิฟท์ ทุกชนิด จำหน่าย รอกโซ่มือสาว, รอกโซ่ไฟฟ้า, รอกสลิงไฟฟ้า ,อุปกรณ์และอะไหล่สำหรับงานเครน
 1461855389217  20150309 135531
 64311 20150314 112643 
จำหน่ายอุปกรณ์ช่วยยก เช่น โซ่ยก สลิง ตะขอยก ผ้าใบยกของ ฯลฯ รับประกันโครงสร้างเครน1 ปี และรับประกันระบบไฟฟ้า 1 ปี พร้อมออกใบรับรอง ป.จ.1  รับ บริการตรวจเช็คสภาพเครนเก่าใหม่ทุกชนิด
 20150314 112643-tile
 20150128 152905-tile
-  เรามีบริการตรวจเช็คเครน ตาม ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสวนประกอบและอุปกรณของปั้นจั่น
 20141003 133451-tile